Nordic Camping & Resort

Välkommen till våra 22 anläggningar över hela Sverige

Välkommen till våra 22 anläggningar över hela Sverige

Välkommen till våra 22 anläggningar över hela Sverige

Se priser och boka

Spridningsemission

Investera i Nordic Camping & Resort och var med i spridningsemissionen. Sista teckningsdag 8 juni!

Investera i Nordic Camping & Resort

Nordic Camping & Resort genomför en spridningsemission utan företrädesrätt om maximalt 1 000 000 aktier. Syftet med emissionen är i första hand att få en större ägarspridning och att tillföra bolaget ytterligare kapital för fortsatt tillväxt genom investeringar i nya och befintliga anläggningar. En större ägarspridning skapar förutsättningar för en bättre likviditet i aktien samt möjliggör en framtida notering på First North. Vi tar hjälp av Avanza som genomförare av emissionen. Du behöver dock inte vara kund i Avanza för att vara med.

Nordic Camping & Resort har som målsättning att fortsätta växa både organiskt och via förvärv. Affärskonceptet är framgångsrikt och ambitionen är att bli den klart dominerande kedjan i Norden.

Spridningserbjudande i korthet

Teckningsperiod: 29 maj – 8 juni

Pris per aktie: 7 % lägre än den volymvägda snittkursen under perioden 29 maj – 8 juni, dock lägst 22 kr

Likviddag: omkring den 13 juni

Minsta investering: 300 aktier därefter i poster om 100 aktier

Info om tilldelning: omkring den 11 juni