Nordic Camping & Resort

Se priser och boka

Säsongsplatser

Försäsong

13 april – 1 juli 2018

3 900 kr + förbrukad el (2,20 kr/kwh)

Sommarsäsong elplats

13 april – 23 september 2018

13 000 kr + förbrukad el (2,20 kr/kwh)

Sommarsäsong el, vatten och avloppsplatser

13 april – 23 september 2018

15 500 kr + förbrukad el (2,20 kr/kwh)

För bokning ring 0771-101 200 eller maila till sasongsplats@nordiccamping.se