Lorem Ipsum

Bokningsvilkor och ordningsregler

Vem är ansvarig för uthyrningen?

Nordic Camping & Resort, organisationsnummer: 556618-9873
Erik Dahlbergsallén 15, 115 20 Stockholm, Sweden.

Att tänka på:

Nordic Camping & Resort är en semesteranläggning där du som gäst måste vara 18 år fyllda utan att bo tillsammans med målsman. Allt boende är för fritidsändamål.

För att hyra stuga/ campingtomt måste du ange rätt personuppgifter och giltig bostadsadress.

Stugor: Stugan disponeras mellan kl. 15:00 ankomstdagen till kl. 12:00 avresedagen. Sänglinne, handduk samt slutstädning ingår inte i hyrespriset om inget annat är överenskommet

Camping: Tomten disponeras från kl. 15:00 ankomstdagen till kl. 12:00 avresedagen.

Bokningsavgift: Vid bokning utav stuga/ campingtomt via receptionist, mejl eller telefon debiteras bokningsavgift á 95 kr, om inget annat är överenskommet. Nordic Camping & Resort debiterar ingen bokningsavgift på online-bokningar.

När blir bokningen bindande?

När du tagit del utav bokningsbekräftelsen samt bokningsreglerna och betalat hela eller delar av din bokning.

När skall bokningen betalas?

Onlinebokning

Bokningen kan betalas helt eller delbetalas vid bokningstillfället på vår hemsida via kreditkort eller bankkort.

Du kan betala hela summan omgående eller välja att betala 10% (minst 250 kr) om bokningen är mer än 30 dagar innan ankomst. Om du väljer att delbetala, ska återstående belopp betalas senast 30 dagar innan ankomst.

Är bokningen mindre än 30 dagar innan ankomst betalas hela beloppet omgående.

Telefonbokning
Vid telefonbokning gäller följande betalningsvillkor:

Bokning mer än 30 dagar innan ankomst:
– 10 % betalas inom 10 dagar. Återstående belopp skall betalas senast 30 dagar innan ankomst.
Bokning mindre än 30 dagar före ankomst:
– 100 % betalas omgående, du får en betallänk i ditt bekräftelsemail från oss.

Vad händer om jag inte betalar?

Om du inte betalar din bokning i tid avbokar vi din bokning och en avbokningsbekräftelse skickas ut.

Vad gäller om jag vill ändra min bokning?

Om du vid bokning väljer prisalternativet Flex har du möjlighet att ändra din bokning fram till kl. 15:00 dagen före ankomst. Om du inte har valt prisalternativet Flex har du inte möjlighet att ändra din bokning i efterhand.

Vad gäller om jag avbokar utan prisalternativet Flex?

Du kan avboka muntligen, via telefon och mail. Vi sänder då en avbokningsbekräftelse skriftligen till dig. Eftersom du inte valt prisalternativet Flex behåller vi 100 % av hyresbeloppet.

Vad gäller om jag avbokar med prisalternativet Flex?

Du kan vid bokningstillfället välja prisalternativet Flex. Med detta prisalternativ kan du avboka fram till kl. 15.00 dagen före ankomst och få tillbaka hela bokningsbeloppet förutom kostnaden en administrativ avgift på 95 kr.

Vad gäller om jag vill avbryta min vistelse?

Har du påbörjat din vistelse och av något skäl tvingas avbryta denna, återbetalas inga pengar med prisalternativen Bas. Om du har valt prisalternativet Flex har du möjlighet att boka av kommande dagar fram till 15:00 för varje efterföljande dag.

Vad har jag för rättigheter?

Om vi inte tillhandahåller stugan/ campingtomten i utlovat skick och inte klarar av att erbjuda dig annan liknande stuga/ campingtomt, har du rätt att säga upp hyresavtalet. Då återbetalas hela hyreskostnaden. Du kan också begära att vi kompenserar dig med sänkt hyra.

Om du har klagomål skall dessa framföras snarast möjligt. Fel som uppstår skall omgående meddelas så vi får en möjlighet att rätta till det.

Vad har jag för skyldigheter?

Du är ansvarig för stuga/ campingtomten under din vistelse. Ni skall vårda stugan/ campingtomten väl och följa anläggningens ordningsregler och anvisningar som gäller.

Du ansvarar själv för eventuella skador på stugan/ campingtomten.

Du får inte låta fler personer övernatta i stugan/ campingtomten än vad som angivits vid bokning.

Du ansvarar för att samtliga nycklar och bom-kort till stugan/ campingtomten återlämnas vid avresa annars debiteras kostnad för byte av lås.

Om stugan lämnas ostädad debiteras kostnad för städning i efterhand.

Kan avtalet upphöra att gälla?

Avtalet upphör gälla omedelbar verkan om

– du eller någon i ert sällskap uppträder störande

– du eller någon i ert sällskap begår skadegörelse

– stugan/campingtomten används till ej avsett ändamål.

Om avtalet upphör att gälla pga. ovanstående måste du och ert sällskap lämna stugan/ campingtomten och du äger då ingen rätt till återbetalning.

Vad händer om vi inte är överens?

Vänd dig till oss vid eventuella klagomål eller oklarheter. Tänk på att dina möjligheter för att få rätt minskar om du dröjer med att vända dig till oss. Om vi inte kommer överens kan du vända dig till konsumentvägledaren i din kommun eller Allmänna reklamationsnämnden.

ORDNINGSREGLER hos Nordic Camping
Vi hoppas att Du ska trivas hos oss, dessa regler är tillkomna din och de andra camparnas trevnad. Samtliga av Nordic Camping & Resorts anläggningar är en boende- upplevelseanläggningar som vänder sig till turister, det innebär att det inte är tillåtet att använda campingen för permanentboende, eller annan typ av tillfälligt boende som inte kan avses som turistiskt. Undantag är företagskunder om tecknat avtal med Nordic Camping.

 • Det är inte tillåtet att mantalsskriva sig på anläggningen, månads-säsongsgäster kan dock få tillåtelse att eftersända post till receptionen, detta tillstånd utfärdas endast skriftligt.
 • Vi släpper inte in kringresande arbetande sällskap på anläggningen, eftersom detta strider mot vår affärsplan. Företagskunder som har tecknat avtal med Nordic Camping är välkomna.
 • Innan Du åker in på campingområdet måste du checka in via campingens reception. Alla avgifter betalas i förskott, förutom de gäster som har löst månadsavgift där förbrukad el tillkommer. Här betalas avgiften för platsen i förskott, men kostnad för elen i efterskott, däremot erläggs en depositionsavgift för el, som återfås vid utcheckning.
 • Anläggningen är ansluten till SCR, vilket gör att du måste ha ett giltigt Camping Card Scandinavia. Vi förbehåller oss rätten att enbart godkänna betal- kreditkort som enda betalningsmedel gällande boende.
 • Campingfordon måste ställas upp på förhyrd tomt, enligt våra regler som finns i incheckningsfoldern. Känner du dig osäker, kontakta personal i receptionen. Om detta görs på korrekt sätt, följs med automatik alla säkerhetsavstånd.
 • Det är endast tillåtet att ha ett motorfordon per förhyrd campingtomt, eller per hyrd stuga, i mån av plats kan ytterligare fordon få tas med in på campingen, mot en kostnad av 100:-/dygn och fordon.
 • Att inte ställa upp campingfordon på anvisad plats, medför ett brott mot våra ordningsregler. Det är alltid platsnumret som finns maskintryckt på ditt incheckningskvitto som gäller.
 • Tillfälliga besökare till boende gäster, ombeds parkera sitt fordon på parkeringsplatsen utanför campingområdet.
 • Det är inte tillåtet att släppa in andra personer med ditt passagekort, gäller både infartsboom och byggnader.
 • Campingvärden och övrig personal är ansvarig för lugn och ordning, och hjälper till om det uppstår problem.
 • All tältutrustning av normal typ och storlek får användas. Det är inte tillåtet att sätta upp så kallade tälthus av permanent karaktär. Husvagnar ska vara inregistrerade för användning till motordrivet fordon.
 • Egna fasta anordningar vid tält eller husvagn, såsom staket och skyddsvallar är inte tillåtna. Vindskydd (tygmaterial) är tillåtet men får inte placeras närmre en väg (eller tomtgräns) än 1,5 meter. Tomten får ej heller inhägnas utan ska kunna passeras av gäster och personal. Plantering av blommor, buskar etc i mark är ej tillåtet. Golv av materialet trä är tillåtet, men ska avlägsnas vid uthyrningsperiodens slut. Golv/altaner utanför tältet är inte tillåtet.
 • Hundar och katter är varmt välkomna gäster hos oss, men dessa ska alltid hållas kopplade och rastas utanför campingens område. Park- tältområdet inne på campingen ligger innanför vårt område, vilket innebär att ingen rastning får ske här.
 • Respektera andras önskan om att få vara i fred. Motorfordonstrafik på campingområdet får endast ske mellan områdets infart och den egna campingtomten.
 • Fordonstrafik på området är inte tillåtet från 23.00 till 06.00, med undantag för campingens egna nyttofordon samt
  räddningstjänst, polis och bevakningsbolag.
 • Gråvatten får ej förvaras i öppna kärl, eller släppas ut direkt på marken, och ska tömmas vid våra latrintömningar.
 • Håll ordning inom förhyrd campingtomt.
 • Den sedvanliga radiomaningen gäller inom området. Det innebär låg ljudstyrka under dagen och total tystnad mellan 23.00–07.00.
 • Bollspel och freesbee är inte tillåtet inom campingområdet.
 • Inte någon typ av skjutvapen är tillåtna, ej heller pilkastning.
 • Tvätt av bil eller campingfordon är inte tillåtet på campingens område.
 • Försäljning eller annan affärsdrivande verksamhet får inte ske inom campingområdet, för undantag krävs skriftligt
  tillstånd från campingföretaget.
 • Avfall ska sorteras på avsedd plats, och vi tar endast emot de fragment som det finns uppskyltat för. Grovsopor som exempelvis trädgårdsmöbler, tältutrustning hänvisas till kommunens miljöstationer.
 • Campingen och dess personal har inget ansvar för dina ägodelar. Skada som uppstår på campingplatsens område må betalas av skadegöraren, även om skadan skett ofrivilligt.
 • Var aktsam om naturen.
 • Vid avresa städa din tomt ordentligt.
 • På campingområdet finns ett antal påbuds- och förbudsskyltar, dessa ska givetsvis följas.
 • På varje campingtomt får max två stycken tuber av storlek P11/PA11/P10 förvaras.
 • Anslutning till vårt elnät får endast ske med godkänd elkabel av typ A07BB eller H07RN-F eller likvärdig med mist
  3/2,5 mm2 ledare.
 • Har du din kabel på en vinda, se till att rulla ut hela kabelns längd för att undvika varmgång.
 • Om du stör din omgivning så att vår personal/vaktbolag måste göra en utryckning , debiteras du 2500 sek.
 • Vid brott mot någon av våra ordningsregler, äger personalen rätt att omedelbart avvisa dig och dina tillhörigheter
  från campingområdet, och även möjligheten att på din bekostnad avlägsna fordon och utrustning. Avvisning innebär ingen återbetalning av campingavgifter.

Centralbokning

+46 (0) 771-101 200

Öppettider

Måndag – Fredag: 09:00-20:00
Lördagar och Söndag: 11:00-19:00

Boka online och spara 95 kr