Lorem Ipsum

Se priser och boka

Från
Till

Bokning och ordningsregler

Nedan gäller dig som gjort en bokning (18 års åldersgräns gäller för bokning) hos någon av Nordic Camping & Resorts anläggningar.

När blir min bokning bindande?
Bokningen är bindande för beställaren i samband med bokning, för Nordic Camping när anmälningsavgiften eller hela hyran är betald och på Nordic Campings konto.

När skall jag betala?
Om du bokat tidigare än 40 dagar innan ankomst skall en anmälningsavgift betalas inom 10 dagar från bokningstillfället. För uthyrningsenheten skall 30 % av hyresbeloppet, bokningsavgiften 95:- plus eventuellt avbeställningsskydd betalas. Minimum är 500:-. Är det totala hyresbeloppet lägre skall hela beloppet inbetalas på en gång. Resten av hyran skall betalas senast 40 dagar före ankomstdag. Om du bokat senare än 40 dagar i förväg skall hela hyran betalas samma dag.

Vad sker om jag inte betalar i tid?
Om du inte betalar anmälningsavgiften i tid har vi rätt att ta bort din bokning. Om du missar slutbetalningen av hyran räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna för avbokning.

Vad händer om jag vill avboka?
Du kan avboka muntligen, skriftligen eller via e-post till oss. Om du avbokar tidigare än 40 dagar före ankomst återbetalas anmälningsavgiften minus en expeditionsavgift på 500:-. Om du avbokar mindre än 40 dagar före avtalad ankomst, måste du betala 90 % av hyran.

Du kan skydda dig med ett AVBESTÄLLNINGSSKYDD
Detta kostar 200:- per stuga/rum och 100:- per campingtomt och ger dig rätt att avboka fram till dag före ankomstdag. Vi återbetalar hela hyresbeloppet. Avbeställningsskydd beställer du i samband med bokning, vill du beställa detta i efterhand så går det att göra fram till dess att du betalar in anmälningsavgiften.

Tillgång till stugan/rummen eller campingtomten
Tillgång till uthyrningsenheten, kl.15.00 ankomstdagen. Uthyrningsenheten skall lämnas senast kl 12.00 avresedagen. Om inte annat överenskommit och angivit i bekräftelsen.

Vad har jag för rättigheter?
Om vi inte tillhandahåller uthyrningsenheten i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte klarat av att erbjuda dig en annan uthyrningsenhet vars skillnader mot den du bokade är så små att de saknar betydelse för dig, så har du rätt att säga upp
hyresavtalet. Vi betalar då tillbaka det du har betalt till oss, med avdrag för den nytta du kan ha haft av uthyrningsenheten.
Om du har klagomål eller något är fel på ditt boende är det viktigt att du omgående kontaktar receptionen så att felet kan bli åtgärdat. Har vi inte lyckats lösa dina problem på ett tillfredsställande sätt ska du lämna en reklamation, inom 14 dagar efter hemkomst. Du har rätt att överlåta bokningen om du innan överlåtelsen meddelar oss. Vi har rätt att vägra överlåtelsen utan särskilda skäl.

Vad har jag för skyldigheter?
Du måste vårda uthyrningsenheten och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller (se sid 2). Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon annan i ditt sällskap varit vårdslös. Du får inte använda uthyrningsenheten till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och du får inte låta fler personer övernatta i uthyrningsenheten, än vad du uppgav vid bokningen. Du måste städa ordentligt före avresan. Om du missar detta kommer vi att utföra städningen på din bekostnad. Vid ankomsten kan du komma att få lämna en deposition på 300-1000:- för städning. Du får tillbaks depositionen vid avresan sedan uthyrningsenheten inspekterats och städningen godkänts

Krig, naturkatastrofer, strejker med mera
Både du och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om uthyrningsenheten inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrof, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av uthyrningsenheten.

Vad sker om vi inte kommer överrens?
Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i din hemkommun kan hjälpa dig.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i kataloger samt på hemsidan.

ORDNINGSREGLER hos Nordic Camping
Vi hoppas att Du ska trivas hos oss, dessa regler är tillkomna din och de andra camparnas trevnad. Samtliga av Nordic Camping & Resorts anläggningar är en boende- upplevelseanläggningar som vänder sig till turister, det innebär att det inte är tillåtet att använda campingen för permanentboende, eller annan typ av tillfälligt boende som inte kan avses som turistiskt. Undantag är företagskunder om tecknat avtal med Nordic Camping.

 • Det är inte tillåtet att mantalsskriva sig på anläggningen, månads-säsongsgäster kan dock få tillåtelse att eftersända post till receptionen, detta tillstånd utfärdas endast skriftligt.
 • Vi släpper inte in kringresande arbetande sällskap på anläggningen, eftersom detta strider mot vår affärsplan. Företagskunder som har tecknat avtal med Nordic Camping är välkomna.
 • Innan Du åker in på campingområdet måste du checka in via campingens reception. Alla avgifter betalas i förskott, förutom de gäster som har löst månadsavgift där förbrukad el tillkommer. Här betalas avgiften för platsen i förskott, men kostnad för elen i efterskott, däremot erläggs en depositionsavgift för el, som återfås vid utcheckning.
 • Anläggningen är ansluten till SCR, vilket gör att du måste ha ett giltigt Camping Card Scandinavia. Vi förbehåller oss rätten att enbart godkänna betal- kreditkort som enda betalningsmedel gällande boende.
 • Campingfordon måste ställas upp på förhyrd tomt, enligt våra regler som finns i incheckningsfoldern. Känner du dig osäker, kontakta personal i receptionen. Om detta görs på korrekt sätt, följs med automatik alla säkerhetsavstånd.
 • Det är endast tillåtet att ha ett motorfordon per förhyrd campingtomt, eller per hyrd stuga, i mån av plats kan ytterligare fordon få tas med in på campingen, mot en kostnad av 100:-/dygn och fordon.
 • Att inte ställa upp campingfordon på anvisad plats, medför ett brott mot våra ordningsregler. Det är alltid platsnumret som finns maskintryckt på ditt incheckningskvitto som gäller.
 • Tillfälliga besökare till boende gäster, ombeds parkera sitt fordon på parkeringsplatsen utanför campingområdet.
 • Det är inte tillåtet att släppa in andra personer med ditt passagekort, gäller både infartsboom och byggnader.
 • Campingvärden och övrig personal är ansvarig för lugn och ordning, och hjälper till om det uppstår problem.
 • All tältutrustning av normal typ och storlek får användas. Det är inte tillåtet att sätta upp så kallade tälthus av permanent karaktär. Husvagnar ska vara inregistrerade för användning till motordrivet fordon.
 • Egna fasta anordningar vid tält eller husvagn, såsom staket och skyddsvallar är inte tillåtna. Vindskydd (tygmaterial) är tillåtet men får inte placeras närmre en väg (eller tomtgräns) än 1,5 meter. Tomten får ej heller inhägnas utan ska kunna passeras av gäster och personal. Plantering av blommor, buskar etc i mark är ej tillåtet. Golv av materialet trä är tillåtet, men ska avlägsnas vid uthyrningsperiodens slut. Golv/altaner utanför tältet är inte tillåtet.
 • Hundar och katter är varmt välkomna gäster hos oss, men dessa ska alltid hållas kopplade och rastas utanför campingens område. Park- tältområdet inne på campingen ligger innanför vårt område, vilket innebär att ingen rastning får ske här.
 • Respektera andras önskan om att få vara i fred. Motorfordonstrafik på campingområdet får endast ske mellan områdets infart och den egna campingtomten.
 • Fordonstrafik på området är inte tillåtet från 23.00 till 06.00, med undantag för campingens egna nyttofordon samt
  räddningstjänst, polis och bevakningsbolag.
 • Gråvatten får ej förvaras i öppna kärl, eller släppas ut direkt på marken, och ska tömmas vid våra latrintömningar.
 • Håll ordning inom förhyrd campingtomt.
 • Den sedvanliga radiomaningen gäller inom området. Det innebär låg ljudstyrka under dagen och total tystnad mellan 23.00–07.00.
 • Bollspel och freesbee är inte tillåtet inom campingområdet.
 • Inte någon typ av skjutvapen är tillåtna, ej heller pilkastning.
 • Tvätt av bil eller campingfordon är inte tillåtet på campingens område.
 • Försäljning eller annan affärsdrivande verksamhet får inte ske inom campingområdet, för undantag krävs skriftligt
  tillstånd från campingföretaget.
 • Avfall ska sorteras på avsedd plats, och vi tar endast emot de fragment som det finns uppskyltat för. Grovsopor som exempelvis trädgårdsmöbler, tältutrustning hänvisas till kommunens miljöstationer.
 • Campingen och dess personal har inget ansvar för dina ägodelar. Skada som uppstår på campingplatsens område må betalas av skadegöraren, även om skadan skett ofrivilligt.
 • Var aktsam om naturen.
 • Vid avresa städa din tomt ordentligt.
 • På campingområdet finns ett antal påbuds- och förbudsskyltar, dessa ska givetsvis följas.
 • På varje campingtomt får max två stycken tuber av storlek P11/PA11/P10 förvaras.
 • Anslutning till vårt elnät får endast ske med godkänd elkabel av typ A07BB eller H07RN-F eller likvärdig med mist
  3/2,5 mm2 ledare.
 • Har du din kabel på en vinda, se till att rulla ut hela kabelns längd för att undvika varmgång.
 • Om du stör din omgivning så att vår personal/vaktbolag måste göra en utryckning , debiteras du 2500 sek.
 • Vid brott mot någon av våra ordningsregler, äger personalen rätt att omedelbart avvisa dig och dina tillhörigheter
  från campingområdet, och även möjligheten att på din bekostnad avlägsna fordon och utrustning. Avvisning innebär ingen återbetalning av campingavgifter.

Centralbokning

+46 (0) 771-101 200

Öppettider

Måndag – Torsdag: 09:00-18:00
Fredagar: 09:00-20:00
Lördagar: 11:00-19:00
Söndagar Stängt

Boka online och spara 95 kr