Integritetspolicy

99Integritetspolicy – Nordic Camping & Resort AB

I denna text informerar vi om hur Nordic Camping & Resort (org. nr. 556618–9873), och samtliga i koncernen ingående bolag (gemensamt ”NC&R”, ”vi”, och ”oss”) hanterar personuppgifter. Om du har några frågor om hur dina personliga uppgifter hanteras, kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna som finns i avsnitt 8.

 

1. Vilken information om dig samlar vi in?

Personuppgifter är all information som kan kopplas till dig, exempelvis namn, bild, personnummer, IP-adress, och boendehistorik. I det här avsnittet förklarar vi hur dina personuppgifter används för att vi ska kunna ge dig relevanta upplevelser, tjänster och erbjudanden.

Vi behandlar personuppgifter som kommer från olika källor:

  • Uppgifter som du själv lämnar till oss, exempelvis namn, kontaktuppgifter, korrespondens när du kontaktar oss, och information från gästenkäter.
  • Uppgifter som vi skapar eller som genereras när du bokar eller bor hos oss, exempelvis information om din vistelse (datum, bokat objekt, pris, etc.).
  • Uppgifter som genereras när du är i kontakt med oss, exempelvis IP-adress och din geografiska position.
  • Om du är medlem i Campers Club hanterar vi även uppgifter som är relaterade till detta, exempelvis antal insamlade och använda poäng.

 

2. Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

Informationen vi samlar in om dig används för att hantera din bokning, hantera ditt konto, och ge dig en bra gästupplevelse hos oss. Detta gör vi för att kunna uppfylla ingånget avtal med dig. Om du godkänt det används informationen även för att e-posta dig information om vår verksamhet och erbjudanden. Information om dig som samlas in från webbplatsen används för att skapa en ännu bättre användarupplevelse. Information som samlas in från gästenkät används för att fortsätta utveckla vår verksamhet och våra gästers upplevelse.

Vi behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagsstiftning. Det innebär att varje behandling sker med stöd av en så kallad rättslig grund. De flesta behandlingar utförs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsten, det vill säga fullgöra avtalet med dig eller för att vi har en rättslig förpliktelse. I vissa fall, när vi har ett berättigat intresse, grundar sig behandlingarna på en intresseavvägning.

Vid behandling av din beställning kan vi komma att skicka dina uppgifter till, och även använda information från kreditupplysningsföretag, inlösare av kortbetalningar och företag som bekämpar bedrägerier.

 

3. Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra underleverantörer, exempelvis som tillhandahåller IT-tjänster eller bistår oss med analys eller statistik. Vi lämnar bara ut personuppgifter för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in dem.

 

4. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi skyddar dina uppgifter genom ett antal säkerhetsåtgärder, genom bland annat IT-system som är utformade för att skydda dina personuppgifter. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den fortlöpande tekniska utvecklingen för att på så sätt upprätthålla en hög säkerhetsnivå.

Vi sparar dina personuppgifter enbart så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen enligt avsnitt 2. När du lämnar Campers Club raderas dina personuppgifter. När det gäller personuppgifter vi sparar till följd av lagkrav, exempelvis genom bokföringsskyldighet, behåller vi inte dina personuppgifter längre än vad lagkraven stipulerar. Övriga personuppgifter sparar vi i två år.

 

5. Andra applikationer/webbsidor

I våra tjänster kan det förekomma länkar till andra applikationer eller webbsidor som inte kontrolleras av oss. Denna Integritetspolicy är bara tillämplig på ditt användande av våra egna tjänster. NC&R ansvarar inte för innehållet i länkade applikationer/webbsidor och den behandling av personuppgifter som görs av ägare eller operatörer av dessa.

 

6. Cookies

Cookies är textfiler som placeras på din dator för att samla in standardinformation om exempelvis besöksbeteende. Denna information används för att spåra besökarens användning av webbplatsen och för att sammanställa statistiska rapporter om aktivitet på webbplatsen.

NC&R använder cookies på våra digitala tjänster som i vissa fall automatiskt samlar in dina personuppgifter (t.ex. IP-adress och beteendemönster). Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Personuppgifter som vi samlar in via cookies kan komma att anonymiseras och användas i aggregerad form i utvecklingssyfte och analys.

Vi delar information om din användning av webbplatsen med betrodda underleverantörer/verktyg inom spårning, sociala medier, annonsering och analys. Detta inkluderar spårningspixlar för analysverktyg som Google Analytics samt Facebook. Data från dessa pixlar används in annonsering i bland annat Googles sök- och displaynätverk och Facebook.

Du kan ställa in din webbläsare att inte acceptera cookies och ovanstående webbplatser talar om för dig hur du tar bort cookies från din webbläsare. I ett fåtal fall innebär blockering av cookies att våra websidor inte fungerar fullt ut.

 

7. Ändringar i vår Integritetspolicy

Vi håller vår Integritetspolicy uppdaterad och vi kommer att publicera våra uppdateringar på denna websida. Denna Integritetspolicy uppdaterades senast den 21 maj 2018.

 

8. Så här kontaktar du oss

För att få tillgång till dina personuppgifter, begära rättelse av fel i dina registrerade personuppgifter, motsätta dig att ta del av marknadsföring eller återkalla ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter, skriv till oss på gdpr@nordiccamping.se.

Det går även bra att kontakta oss på:

Nordic Camping & Resort integritetspolicyansvarig: Johanna Hanski

Nordic Camping & Resort AB

Erik Dahlbergsallén 15, 4 tr.

115 20 Stockholm

Vänligen bifoga en kopia av en identitetshandling.

Handlar ditt ärende om en uppdatering av kontaktuppgifter eller fråga om din vistelse ber vi dig kontakta vår centralbokning på 0771-101 200.

Centralbokning

+46 (0) 771-101 200

Öppettider

Mån – Fre  9.00 – 20.00
Lör – Sön 11.00 – 19.00

Boka online och spara 100 kr