Ordningsregler

ORDNINGSREGLER hos Nordic Camping
Vi hoppas att Du ska trivas hos oss, dessa regler är tillkomna din och de andra camparnas trevnad. Samtliga av Nordic Camping & Resorts anläggningar är en boende- och upplevelseanläggningar som vänder sig till turister, det innebär att det inte är tillåtet att använda campingen för permanentboende, eller annan typ av tillfälligt boende som inte kan avses som turistiskt. Undantag är företagskunder om tecknat avtal med Nordic Camping.

1. Det är inte tillåtet att mantalsskriva sig på anläggningen, månads-säsongsgäster kan dock få tillåtelse att eftersända post till receptionen, detta tillstånd utfärdas endast skriftligt.

2. Vi släpper inte in kringresande arbetande sällskap på anläggningen, eftersom detta strider mot vår affärsplan. Företagskunder som har tecknat avtal med Nordic Camping är välkomna.

3. Innan Du åker in på campingområdet måste du checka in via campingens reception. Alla avgifter betalas i förskott, förutom de gäster som har löst månadsavgift där förbrukad el tillkommer. Här betalas avgiften för platsen i förskott, men kostnad för elen i efterskott, däremot erläggs en depositionsavgift för el, som återfås vid utcheckning.

4. Anläggningen är ansluten till SCR, vilket gör att du måste ha ett giltigt Camping Card  Scandinavia. Vi förbehåller oss rätten att enbart godkänna betal- kreditkort som enda
betalningsmedel gällande boende.

5. Campingfordon måste ställas upp på förhyrd tomt, enligt våra regler som finns i
incheckningsfoldern. Känner du dig osäker, kontakta personal i receptionen. Om detta görs på korrekt sätt, följs med automatik alla säkerhetsavstånd.

6. Det är endast tillåtet att ha ett motorfordon per förhyrd campingtomt, eller per hyrd stuga, i mån av plats kan ytterligare fordon få tas med in på campingen, mot en kostnad av 100:-
/dygn och fordon.

7. Att inte ställa upp campingfordon på anvisad plats, medför ett brott mot våra ordningsregler. Det är alltid platsnumret som finns maskintryckt på ditt incheckningskvitto som gäller.

8. Tillfälliga besökare till boende gäster, ombeds parkera sitt fordon på parkeringsplatsen utanför campingområdet.

9. Det är inte tillåtet att släppa in andra personer med ditt passagekort, gäller både infartsbom och byggnader.

10. Campingvärden och övrig personal är ansvarig för lugn och ordning, och hjälper till om det uppstår problem.

11. All tältutrustning av normal typ och storlek får användas. Det är inte tillåtet att sätta upp så kallade tälthus av permanent karaktär. Husvagnar ska vara inregistrerade för användning till motordrivet fordon.

12. Egna fasta anordningar vid tält eller husvagn, såsom staket och skyddsvallar är inte tillåtna. Vindskydd (tygmaterial) är tillåtet men får inte placeras närmre en väg (eller tomtgräns) än 1,5 meter. Tomten får ej heller inhägnas utan ska kunna passeras av gäster och personal. Plantering av blommor, buskar etc i mark är ej tillåtet. Golv av materialet trä är tillåtet, men ska avlägsnas vid uthyrningsperiodens slut. Golv/altaner utanför tältet är inte tillåtet.

13. Hundar och katter är varmt välkomna gäster hos oss, men dessa ska alltid hållas kopplade och rastas utanför campingens område. Park- tältområdet inne på campingen ligger innanför vårt område, vilket innebär att ingen rastning får ske här.

14. Respektera andras önskan om att få vara i fred. Motorfordonstrafik på campingområdet får endast ske mellan områdets infart och den egna campingtomten

15. Fordonstrafik på området är inte tillåtet från 23.00 till 06.00, med undantag för campingens egna nyttofordon samt räddningstjänst, polis och bevakningsbolag.

16. Gråvatten får ej förvaras i öppna kärl, eller släppas ut direkt på marken, och ska tömmas vid våra latrintömningar.

17. Håll ordning inom förhyrd campingtomt.

18. Den sedvanliga radiomaningen gäller inom området. Det innebär låg ljudstyrka under dagen och total tystnad mellan 23.00–07.00.

19. Bollspel och freesbee är inte tillåtet inom campingområdet.

20. Inte någon typ av skjutvapen är tillåtna, ej heller pilkastning.

21. Tvätt av bil eller campingfordon är inte tillåtet på campingens område.

22. Försäljning eller annan affärsdrivande verksamhet får inte ske inom campingområdet, för undantag krävs skriftligt tillstånd från campingföretaget.

23. Avfall ska sorteras på avsedd plats, och vi tar endast emot de fragment som det finns uppskyltat för. Grovsopor som exempelvis trädgårdsmöbler, tältutrustning hänvisas till kommunens miljöstationer.

24. Campingen och dess personal har inget ansvar för dina ägodelar. Skada som uppstår på campingplatsens område må betalas av skadegöraren, även om skadan skett ofrivilligt.

25. Var aktsam om naturen.

26. Vid avresa städa din tomt ordentligt.

27. På campingområdet finns ett antal påbuds- och förbudsskyltar, dessa ska givetvis följas.

28. På varje campingtomt får max två stycken tuber av storlek P11/PA11/P10 förvaras.

29. Anslutning till vårt elnät får endast ske med godkänd elkabel av typ A07BB eller H07RN-F eller likvärdig med mist  3/2,5 mm2 ledare.

30. Har du din kabel på en vinda, se till att rulla ut hela kabelns längd för att undvika varmgång.

31. Om du stör din omgivning så att vår personal/vaktbolag måste göra en utryckning , debiteras du 2500 sek.

32. Vid brott mot någon av våra ordningsregler, äger personalen rätt att omedelbart avvisa dig och dina tillhörigheter från campingområdet, och även möjligheten att på din bekostnad avlägsna fordon och utrustning. Avvisning innebär ingen återbetalning av campingavgifter.333

Centralbokning

+46 (0) 771-101 200

Öppettider

Mån – Fre  9.00 – 20.00
Lör – Sön 11.00 – 19.00

Boka online och spara 100 kr